Υπηρεσίες

Σχεδιασμός κτιρίων και εσωτερικών χώρων

Μελέτη δομικών έργων

Στατικές μελέτες

Κατασκευή τεχνικών και οικοδομικών έργων

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Τοπογραφικά

Ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

Ενεργειακή αναβάθμιση

Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού

Πολεοδομικές τακτοποιήσεις

Εκτιμήσεις ακινήτων

Ενίσχυση και επισκευές κτιρίων