Η ιστορία μας

office-outside

Το τεχνικό γραφείο ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2003 από τον πολιτικό μηχανικό Σπύρο Καραβά του Βασιλείου στο Ξυλόκαστρο στην οδό Ι.Ιωάννου 161 όπου στεγάζεται έως σήμερα, με κύριο αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Στελεχώνεται από μηχανικούς και συνεργάτες που έχουν την εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία να υλοποιήσουν κάθε ιδιωτικό έργο με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη παροχή τεχνικών υπηρεσιών, το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον προγραμματισμό, τη συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τη χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας καθώς και τη σωστή εφαρμογή τους. Σε κάθε έργο επιδιώκουμε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, προωθούμε την εργονομία χώρων συνδυάζοντας και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα και μελετάμε και επιβλέπουμε με κύριο γνώμονα την στατικότητα των κατασκευών.

Παρέχει υπεύθυνα και οικονομικά υπηρεσίες τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων, βεβαιώσεις μηχανικού, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα έργων πολιτικού μηχανικού.

01

Επαγγελματίες

Επαγγελματισμός σε κάθε έργο από την αρχή ως το τέλος του.

02

Προσηλωμένοι

Λεπτομερής ανάλυση απαιτήσεων από τον πελάτη.

03

Σοβαροί

Έγκαιρη παράδοση του έργου σας.